Promocja projektu SILVER

Firma SIlver&amber Adam Pstrągowski w ramach umowy nr. SPOWKP/2.3/4/22/3072  o dofinansowanie projektu "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych wyrobów jubilerskich na rynek" reazlizowanego w ramach Sektorowego  Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 2 Bezpośrednie Wsparcie przedsiębiorstwa, Działanie  2.3 Wzrost Knkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez Inwestycje" przeprowadziła modernizacje powierzchni produkcyjnych oraz poszerzyła park maszynowy. Dzięki zmianom możliwe jest wprowadzenie nowych wyrobów i poszerzenie rynku odbiorców. 

Projekt współfinansowany jest ze środków wspólnotowych pochodzących z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych

logoEFRRProgram Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych - PHARE 2001 SSG

W ramach umowy dotacji nr PL 01.06.09.02-2.3/11-0023 przeprowadzono badanie zasobów technicznych i personalnych przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia nowego typu usługi dla przedsiębiorstw branży jubilerskiej z wykorzystaniem internetu. Korzystając z doradztwa firmy specjalistycznej zaplanowano inwestycje w infrastrukturę, oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy niezbędne do realizacji zadania. Końcowym wynikiem prac było opracowanie biznes planu wdrożenia projektu na lata 2004-2008.


Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - PHARE 2001 SSG

W ramach umowy dotacji nr PL 01.06.09.02-2.2/11-0102 zaprezentowano wyroby naszego przedsiębiorstwa na międzynarodowych targach jubilerskich JCK Show Las Vegas 2004, zorganizowanych przez Reed Exhibitions w dniach 04.06-08.06.2004.


Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Na przełomie lipca i sierpnia zakończyliśmy realizację dwóch projektów finansowanych w ramach programu PHARE 2001 SSG: PL 01.06.09.02.-1/11-0222 oraz PL 01.06.09.02. -1/11-0271. W wyniku podjętych działań zmodernizowano dwa kluczowe działy produkcyjne: odlewnię oraz szlifiernię bursztynu - poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki bursztynu oraz wytopu metali szlachetnych. Ponadto uruchomiono informatyczny Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem, którego zadaniem jest optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych oraz sterowanie procesem realizacji zamówień.
Copyright 2004 Silver&Amber Adam Pstrągowski. Wszelkie prawa zastrzeżone